0978 052 862

Máy phát điện chạy dầu diesel là sự kết hợp của một động cơ diesel với một máy phát điện (thường là một phát điện ) để tạo ra năng lượng điện . Đây là trường hợp cụ thể của máy phát điện . Một động cơ đánh lửa nén diesel thường được thiết kế để chạy bằng nhiên liệu diesel , nhưng một số loại được điều chỉnh cho các nhiên liệu lỏng khác hoặc khí tự nhiên .

Các bộ phát điện diesel được sử dụng ở những nơi không có kết nối với lưới điện hoặc cấp điện khẩn cấp nếu lưới điện thất bại, cũng như các ứng dụng phức tạp hơn như lật đỉnh, hỗ trợ lưới điện và xuất khẩu vào lưới điện.

Việc lựa chọn kích cỡ thích hợp máy phát điện diesel là rất cần thiết để tránh tải trọng thấp hoặc thiếu điện. Kích cỡ phức tạp do đặc tính của điện tử hiện đại , cụ thể là các tải không tuyến tính. Với kích thước khoảng 50 MW trở lên, tua bin khí ở chu trình mở sẽ hiệu quả hơn ở tải trọng toàn bộ so với các động cơ diesel, và nhỏ gọn hơn với chi phí vốn có thể so sánh; nhưng đối với tải một phần thường xuyên, ngay cả ở những mức công suất này, mảng động cơ diesel đôi khi được ưa chuộng hơn cho các tuabin khí tuần hoàn, do hiệu quả vượt trội.

 

Giỏ hàng
Gọi ngay